Arbetstid och frånvaro

Läs om hur hur du registrerar arbetstid, hantera vikariat, ansök om semester eller annan frånvaro.

Visma Personec självservice använder du för att registrera arbetstid, flextid och frånvaro. Är du vikarie använder du Time Care Pool för att ange önskade arbetstider och acceptera förfrågningar.

Flexibel arbetstid tillämpas på de arbetsplatser där verksamhetens behov tillåter det.

Hinder p.g.a. snöoväder

Huvudregeln är att arbetstagare själv ansvarar för att ta sig till och från sin arbetsplats. Lön utgår vid arbete, lön eller andra förmåner utgår därmed inte om du som arbetstagare inte kan ta dig till din arbetsplats på grund av inställda och/eller försenade tåg och bussar. Inte heller vid igensnöade vägar, halka, om din bil inte startar osv.

Möjliga lösningar för att inte förlora inkomst

Det finns möjlighet att ta ut semester, flextid eller kompledighet om man inte kan ta sig till jobbet. Tjänstledighet utan lön är också en möjlighet. Ansvar ligger hos arbetstagare att omgående kontakta närmsta chef för anmälan om frånvaro samt om vilken typ av frånvaro man vill ta ut. Om man inte anmäler så kan det komma att registreras som olovlig frånvaro.

Distansarbete

Chef och arbetstagare kan också komma överens om att utföra arbete hemifrån om det finns förutsättningar för det och om arbetsuppgifterna tillåter. Beslut om detta fattas av närmsta chef.