Pension

Du som medarbetaren har från och med år 2020 rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 69 år.

När du som medarbetare vill gå i pension måste du lämna ett skriftligt besked till din närmsta chef, minst 3 månader innan du önskar sluta.

Om du önskar att fortsätta arbeta efter 68 års ålder behöver du komma överens med din närmsta chef i god tid innan. Det är din närmsta chef som avgör om det finns möjligheter för dig att fortsätta arbeta efter 68 års ålder. Om det blir aktuellt att du ska fortsätta jobba ska din nuvarande anställning som tillsvidareanställd sägas upp och ett nytt anställningsavtal som tidsbegränsad anställd skrivs.

KPA-pension Länk till annan webbplats.

Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Minpension.se – få koll på din pension Länk till annan webbplats.