Sjukdom och rehabilitering

Tomelilla kommuns rehabiliteringssystem

Förvaltningens chefer använder vårt rehabiliteringssystem Adato vid sjukskrivningar och rehabiliteringar. Det råder full sekretess och det är enbart din närmsta chef samt HR-avdelningen som har åtkomst till ditt eventuella ärende. HR-avdelningen är chefernas stödfunktion vid rehabiliteringsärenden.

När arbetsgivaren tar del av läkarintyg scannas dessa in i Adato och löneenheten informeras om frånvaroperiod.

Falck företagshälsovård

Falck är Tomelilla kommuns företagshälsovård. De arbetar med hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabilitering och krishantering.

På Falck finns företagsläkare och sköterskor, beteendevetare, fysioterapeuter, hälsoutvecklare m.fl. Om det finns behov av insatser från företagshälsovården, exempelvis stödsamtal, så kontakta din närmste chef eller HR avdelningen för eventuell beställning.

Du kan läsa mer på Falcks webbplats via länken nedan.

Anmälan till AFA försäkring

Om sjukskrivning pågår längre än 90 dagar får du som medarbetaren ett meddelande på lönespecifikationen om att göra anmälan eller kontakta löneavdelningen. Du som medarbetare anmäler själv via www.afaforsakring.se.

Har du frågor om AFA försäkringar kan din chef kontakta HR-avdelningen för mer information. På AFA:s hemsida finns mer information om hela försäkringen som omfattar arbetsskada, dödsfall, föräldraledighet och uppsägning.