Introduktion för nyanställda

Du som är nyanställd i Tomelilla kommun ska under din första tid som ny få introduktion i ditt arbete.

I din introduktion ska du få:

  • en uppfattning om sina arbetsuppgifter
  • inblick i hur verksamheten i stort fungerar och om vilka risker som finns i verksamheten
  • en beskrivning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel vem du ska vända sig till när det gäller frågor kring din arbetsmiljö.
  • en genomgång av policys, riktlinjer och rutiner.