Egen uppsägning

Egen uppsägning gör du via vår e-tjänst. Du hittar länk och information här.

Klicka på länken, välj "logga in som medarbetare" och följ instruktionerna.

Det här förväntas du fylla i:

  • Uppsägningsdatum (Tänk på att det inte är sista arbetsdag. Sista arbetsdag fyller din chef i under nästa steg).
  • Verksamhet och närmsta chef.
  • Om du väljer pension får du två val: temporär eller livsvarig pension (Läs mer om pension här).
  • Du signerar med e-legitimation. Antingen bank-id eller freja eID.

Uppsägningstid

  • Anställningstid tillsvidareanställning, 12 månader eller mer: uppsägningstid, 3 månader*
  • Anställningstid tillsvidareanställning, mindre än 12 månader: uppsägningstid, 1 månad
  • Tidsbegränsad anställning: uppsägningstid, 1 månad.

*Arbetsgivaren kan bevilja kortare uppsägningstid än avtalet anger om det är möjligt för verksamheten.

Har du frågor kontaktar du HR.