Förmåner

Ett flertal av nedan angivna förmåner regleras av Allmänna bestämmelser, AB. Utförligare beskrivning om förmånerna kan du läsa om i AB.

Har du frågor kring vilka ledigheter du som anställd har rätt till, vänd dig till din närmsta chef. Blankett för ledighetsansökan hittar du i avsnittet "Arbetstid och frånvaro" > "Semester och frånvaro".

Säg hej till ditt kollektivavtal!

Som medarbetare i en kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Du har också en arbetsgivare som har bra kollektivavtal! Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer.

Blodgivning

Du som anställd kan lämna blod under betald arbetstid. Planera ditt besök i samråd med din chef så tiden passar utifrån verksamhetens behov. Frånvaron registrerar du genom att ange frånvaroorsak "Blodgivning" i självservice/personec. Frånvaroorsaken måste beviljas av chef.

Vi meddelar i våra nyheter här på intranätet när blodgivartrailern kommer till Tomelilla. Håll utkik.

Flexibel arbetstid

Flexibel arbetstid tillämpas på de arbetsplatser där verksamhetens behov tillåter det. Har du frågor om du berörs av flextid, vänd dig till din närmsta chef.

Friskvård

Tomelilla kommun samarbetar med Wellnet när det gäller friskvård. I Wellnets hälsoportal kan du köpa friskvårdstjänster och registrera kvitto för dina utlägg. Varje år har du som månadsavlönad i Tomelilla kommun 2000 kronor tillgodo på ditt Wellnetkonto som du kan köpa friskvårdstjänster för. Köper du för mer än så, betalar du mellanskillnaden direkt via hälsoportalen.

Förmånscykel mot bruttlöneavdrag

Tomelilla kommun har en personalförmån som innebär att månadsavlönade anställda har möjlighet att leasa cykel mot bruttolöneavdrag.

Genom att leasa en cykel sparar du upp till 40 procent jämfört med att köpa den privat.

Föräldraledighet

Vi ger föräldrapenningtillägg motsvarande 10% av lönebortfallet i sammanlagt 180 dagar per födsel, och föräldralön (motsvarande skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet och högsta belopp för föräldrapenning) och som längst till dess barnet är 24 månader.

Förlängd möjlighet att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel fram tills barnet fyller 12 år, istället för 8 år enligt föräldraledighetslagen.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägg utges till medarbetare som varit anställd hos oss minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning.

En medarbetare kan få föräldrapenningtillägg under sammanlagt 180 dagar per födsel och som längst till dess att barnet är 24 månader.

Vi betalar ut tillägget löpande vid föräldraledighet med föräldrapenning på sjukpenningnivå med 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag. I tillägget ingår semesterlön och semesterersättning.

Ledighet vid enskilda angelägenheter

Under ledighet för enskilda angelägenheter får arbetstagaren behålla avlöningsförmåner under en arbetsdag. Rätt till ledighet för enskild angelägenhet gäller vid anhörigs svårare sjukdom, bortgång, begravning samt bouppteckning.

I AB (Allmänna bestämmelser) Länk till annan webbplats. regleras i vilka situationer vi kan medge ledigheter med bibehållna avlöningsförmåner.

Läkarbesök

Akuta läkarbesök/sjukhusbesök/vårdcentral kan ske på arbetstid med bibehållen lön.

Personalmiljöbil

Tomelilla kommun erbjuder tillsvidareanställda från och med den 1 februari 2022 möjligheten att ansöka om att skaffa personalmiljöbil genom bruttolöneavdrag. Exakta villkor för att skaffa denna förmån kan du läsa i regelverket och i infofoldern som finns i här under "förmåner > personalmiljöbil"

Inför att du skaffar förmånen är det viktigt att du noga läser igenom regelverket för personalmiljöbil.

Vill du veta mer om förmånen kan du läsa på miljobilscentralen.se Länk till annan webbplats.. Det är även dit du vänder dig med dina frågor och om du är intresserad av att skaffa personalmiljöbil.

Semester

  • 25 dagar om du är 39 år eller yngre
  • 31 dagar om du är 40-49 år
  • 32 dagar om du är 50 år eller äldre

Semesterväxling

Som anställd har du möjlighet att växla semesterdagstillägget mot extra semesterdagar. Du hittar blankett och rutin på sidan semester och frånvaro.

Stipendium för fritidsstudier

Terminalglasögon

Vad är terminalglasögon?

Terminalglasögon är glasögon som är utprovade, tillverkade och anpassade för att användas vid arbete framför skärm.

Vem kan få terminalglasögon?

Om medarbetaren i sitt arbete vid skärm upplever besvär så erbjuder arbetsgivaren en synundersökning för att utreda besvären. Arbetsgivaren står för kostnaden av undersökning och glasögonen för medarbetaren om optikern bedömer att terminalglasögon behövs. Läs igenom rutin för beställning av terminalglasögon.

Vaccination mot TBE på betald arbetstid

TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar. Du som anställd kan vaccinera dig mot TBE under betald arbetstid. Din frånvaro registrerar du genom att ange frånvaroorsak "Vaccination TBE" i självservice/Personec. Planera ditt besök i samråd med din chef så tiden passar utifrån verksamhetens behov, därefter bokar du vaccinationen hos valfri vaccinatör. Frånvaroorsaken måste beviljas av chef.

Omkostnader såsom vaccination, eventuella resor eller körersättning betalar du själv.

Rutinen för vaccination mot TBE på betald arbetstid finner du här i medarbetarhandboken under avsnitt rutiner och riktlinjer i vänsterspalten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vaccination mot TBE på betald arbetstid - Rutin.pdf Pdf, 102.7 kB. 102.7 kB 2023-06-08 13.00