Medarbetarsamtal

Du ska ha ett medarbetarsamtal med din chef minst en gång om året. Medarbetarsamtalet förläggs vanligtvis under hösten.

Vid samtalet för du och din chef en dialog om bl.a. arbetsmiljö, dina ansvarsområden och dina individuella mål. Ni tar gemensamt fram din kompetensutvecklingsplan. Medarbetarsamtalet dokumenterar chef i systemet WinLas Personalanteckningar.