Lön och löneöversyn

Tomelilla kommuns löner hanteras av löneenheten i Ystad kommun.

Besöksadress:
Ystad kommun
Löneenheten
Österports torg 2 B
27180 Ystad

Telefonnummer "en väg in" med knappval:
0411-57 70 20

Telefontider:
mån–tis kl. 13:30–16
ons–fre kl. 08:30–11

Funktionsadress e-post:
loneenheten@ystad.se

Individuella handläggare

Individuella handläggare

Ann-Christin Mårtensson
ann-christin.martensson@ystad.se

● BoU: Onslunda, Smedstorp, modersmål, Lärkan, Nattviolen, Västervången, Ängen, timvikarier BoU

● SHB: Kultur och fritid

Carina Ekström
carina.ekstrom@ystad.se

● BoU: Byavångsskolan och Lindesborg

● Systemförvaltning Visma Personec P

Cecilia Eisenhut
cecilia.eisenhut@ystad.se

● Stöd och omsorg: HSL Centrala, HSL Norra, Vännen, VoO timvikarier (födda 1994 eller tidigare), handläggare, kvalitetsenheten ass/avgiftshandläggar, ledningsgruppen, LSS 1 och LSS 2

Caroline Nilsson
caroline.nilsson@ystad.se

● BoU: Ledningsgrupp, administration, elevhälsan

● SHB: Måltidsverkstan och Österlenbadet

Ingegerd Persson
ingegerd.persson@ystad.se

● Stöd och omsorg: Familjehem, kontaktpersoner, Norrevång

Maria Carlson
maria.carlson@ystad.se

● Stöd och omsorg: Norrevång, individ och familj, VoO timvikarier (födda 2001 eller senare), Café Kryddan, hemtjänst västra och närstöd.

Ida Rosberg
ida.rosberg@ystad.se

● BoU: Brösarp

● SHB: bygglov, ledningsgruppen, teknik och service, fastighet, gata/park, timvikarier samhällsbyggnad

Maritha Lönnborn
maritha.lonnborn@ystad.se

● Stöd och omsorg: Brösarp hemtjänst och boende

Sandra Persson
sandra.e.persson@ystad.se

● Stöd och omsorg: Ferieungdomar

● Uppdragstagare

● Systemförvaltning Visma Personec P

● Kastanjeskolan

Susan Andersson
susan.andersson@ystad.se

● Förtroendevalda

● KLK: samtliga avdelningar och enheter, verksamhetschefer och timvikarier KLK.

● Stöd och omsorg: Timvikarier ledsagare, timvikarier (födda 1995-2000) och LSS 3

● Pensionsfrågor

Filer

Lönespecifikation

Du som har tillgång till Personec självservice kan se din lönespecifikation där. Du hittar den under fliken mina uppgifter - lönespecifikation

Lönespecifikationen är preliminär fram tills lönen är verkställd (vilket sker kring den 20:e i varje månad). Om du tittar på din lönespecifikation i början på månaden kan det finnas poster som inte är beviljade än och därmed inte finns med. Det kan till exempel vara frånvaro eller avvikande tjänstgöring. Du kontaktar din chef vid frågor kring kommande löneutbetalning.

Lönespecifikationen kan även nås elektroniskt via Swedbank. Här loggar du in med mobilt BankID:

Denna tjänst behöver aktiveras och det gör du genom att logga in på sidan och begära att få dina lönespecifikationer digitalt. Därefter finns lönespecifikationerna där, även om du slutar din tjänst i kommunen.

På lönespecifikationen hos banken kan du se om du har fack- och försäkringsavdrag oavsett vilken bank du har privat.

Löneöversyn

Löneöversyn genomförs en gång om året enligt de centrala kollektivavtalen. Lönen ska sättas individuellt utifrån kommunens lönekriterier.

Som en del i processen med lönesättning och utveckling ska du ha minst ett medarbetarsamtal, ett prestationssamtal och ett lönesättande samtal om året.

Vid medarbetarsamtalet ska du och din chef föra en dialog kring bl.a. arbetsmiljö, dina ansvarsområden och dina individuella mål. Ni tar gemensamt fram din kompetensutvecklingsplan.

Vid prestationssamtalet förs en dialog kring din prestation med lönekriterierna som grund. När samtalet har genomförts ska du veta hur din chef anser att du presterar och du ska ha fått möjlighet att framföra dina synpunkter gällande din egen prestation och förutsättningar.

Vid det lönesättande samtalet ska du från din chef få reda på vad din nya lön blir och på vilka grunder som den har satts.