Bisyssla

En bisyssla är i princip varje syssla som du som medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av din anställning.

En bisyssla är i princip varje syssla som du som medarbetare tillfälligt eller permanent utövar vid sidan av din anställning. För att det ska räknas som en bisyssla spelar det ingen roll om du tjänar pengar på bisysslan eller inte. Det skulle exempelvis kunna vara något som du ägnar dig åt på din fritid såsom eget företag, sitter med i någon styrelse i en organisation, ideellt arbete etc. Aktiviteter som typiskt sett hör till privatlivet (till exempel att utöva en hobby) räknas inte som bisysslor.

Vet du med dig att du har denna typ av syssla ska du som anställd anmäla och lämna in uppgifter om sysslan till din arbetsgivare. För att informera arbetsgivaren om din bisyssla ska du använda blanketten "Anmälan om bisyssla - blankett" som du finner här nedan. Blanketten lämnar du sedan in till din närmsta chef.