Uppvaktning

Det här gäller för olika typer av uppvaktningar hos oss.

50-årsdag

Den som är tillsvidareanställd och fyller 50 år, uppvaktas på lämpligt sätt av
respektive verksamhet med blomma, tårta eller present till ett mindre värde.

Detta betraktas inte som en minnesgåva.

Det är respektive verksamhet som bevakar, bekostar och ser till att uppvaktningen sker.

20 års tjänst

Tillsvidareanställd som har en anställningstid om minst 20 år, ska uppvaktas
med en minnesgåva till ett värde av 8 000 kr inklusive moms.

Presentkort jämställs med en vara under förutsättning att det inte kan bytas mot kontanter.

HR-avdelningen bevakar när någon uppnått anställningstiden. Den behöver inte vara sammanhängande.

Gåvan bekostas av den aktuella verksamheten. Själva uppvaktningen, arrangeras av kommundirektör och kommunfullmäktiges presidium.

Ur tjänst eller i pension

Tillsvidareanställd som slutar eller avgår med pension efter minst sex års anställning, uppvaktas med en gåva till ett värde av 2 000 kr.

Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. Respektive verksamhet bevakar, bekostar och löser uppvaktandet.

Läs mer

Uppvaktningar av anställda och förtroendevalda, regleras i ett särskilt reglemente. Du hittar det bland styrdokumenten i författningssamlingen.

Författningssamlingen