Agusastugan

Agusastugan från mitten av 1800-talet är en vinkelbyggd gård belägen i Agusa by.

Byn har fått sitt namn av bonden Aggi som byggde sig ett hus här under medeltiden. Här i gränslandet mellan den sydskånska slätten och den nordskånska skogsbygden bär husen ofta spår av både sydskånska och nordskåsnak byggnadstraditioner.

Agusastugan är ett bra exempel på detta då boningshuset är uppfört i korsvirke vilket var en vanlig teknik i det skogfattiga södra Skåne, medan delar av uthusen är byggda i skiftesverk vilket var vanligt i norra Skåne där virkestillgången var god. Agusastugan utgör ett välbevarat kulturarv och ger en god bild av hur livet i trakten en gång sett ut.

Den sista som kom att bo i Agusastugan var Anna Mårtensson var Anna Mårtensson som bodde där fram till sin död 1945. Som det enda barnet ärvde hon gården av sina föräldrar. Anna Mårtensson levde sitt liv här på gården på samma sätt som hennes föräldrar hade gjort, utan att ändra eller modernisera någonting.

Efter hennes död köptes gården av Albo härads hembygdsförening och den 18 december 1963 byggnadsminnesförklarades Agusastugan. Idag utgör Agusastugan ett unikt kulturarv där alla inventarier finns bevarade precis så som Anna Mårtensson lämnade dem.

Vitt korsvirkeshus med stråtak