Glimmebodagården

Glimmebodagården är en fyrlängad gård belägen i de branta Brösarps backar.

Gården är byggd i den för norra Albo härads typiska blandteknik där korsvirke, gråsten och brädklädda väggar kombineras. Delar av boningshuset är från 1700-talet. Gården uppfördes ursprungligen som ett skogsvaktartorp under Glimmingehus.

Redan på 1600-talet hade Glimmingehus förvärvat skogarna i dessa trakter för virkets skull. Men skogvaktartorpet i Glimmeboda användes även som fäbod under somrarna då kreatur från Glimminge och Örup drevs hit på sommarbete i de frodiga backarna. Det måste ha tagit flera dagar för djuren att göra den fyra mil långa vandringen hit.

Den sista som kom att bo på Glimmebodagården var Anna Nilsson. Hon övertog gården efter sina föräldrar år 1913 och bodde här fram till sin död 1959. Anna Nilsson blev 91 år gammal och även om hon gjorde en del invändiga renoveringar så brukade hon gården på samma ålderdomliga sätt som generationer före henne hade gjort. Till sin hjälp hade hon en piga och en dräng och när hon var i 60-års åldern och arbetet blev för tungt, lät hon arrendera ut gården.

Efter Anna Nilssons död år 1959 uppmärksammades glimmebodagårdens höga natur- och kulturvärde och Domänverket köpte upp mark och byggnader. Skånes hembygdsförbund ansvarade för gårdens förvaltning fram till 2013 då Albo härads hembygdsförening förvärvade gården och dess mark.

Idag utgör Glimmeboda ett unikt stycke välbevarad allmogemiljö och hembygdsföreningen genomför årligen en rad aktiviteter på gården.

Vitt korsvirkeshus med svarta bjälkar och brun dörr, fotograferat från innergården.