Tunbyholms slott

Tunbyholms slott ligger på en holme omgiven av Tunbyholmssjöns vatten.

Sätesgården Tundby omnämns redan i texter från början på 1400-talet, men låg då intill byn med samma namn. Troligen flyttades gården till holmen i sjön i slutet av 1400-talet, där den lättare kunde försvaras från angrepp.

Slottet, där det står idag, började byggas 1634 och bestod ursprungligen av tre längor runt en borggård med en mur som slöt den annars öppna västra sidan. Slottet har ändrat utseende många gånger under årens lopp – från renässansborg till dagens slottsanläggning i klassicerande stil. Inte förrän på 1830-talet fick slottet sitt nuvarande utseende.

Den östra längan revs redan i början på 1700-talet. Den norra längan fick stå kvar och är än idag slottets huvudbyggnad. Mittenpartiet på den södra längan revs år 1732 och står idag som två fristående flyglar framför huvudbyggnaden.

Norr om slottet ligger fornlämningar som enligt vissa forskare kan vara rester av den ursprungliga sätesgården. Från holmen till fastlandet går en kraftig stenbro som förr förenade godset slottsdel med jordbruket och lustträdgården.

Hela miljön kring slottet har ett stort kulturhistoriskt värde och skildrar det skånska slottets historia från sätesgård till 1800-talsslott.

1800-tals slott i gult med vita detaljer, med två fristående kvadratiska byggnader framför i samma färg och stil.