Bollerups borg

Mitt i Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium ligger Bollerups borg på en holme omgiven av vallgravar.

Borgen fick sitt nuvarande utseende på 1490-talet, men delar av borgen kan vara bevarade från 1300-talet. Stenborgen är vad som återstår av en fyrlängad försvarsborg med försvarstorn och tjocka murar.

På bottenvåningen och ovanvåningen finns under kalken dekorativa väggmålningar som på flera ställen har frigjorts. Målningarna på ovanvåningen gjordes på beställning av Barbara Brahe på slutet av 1400-talet, och består av helgongestalter och draperimålningar.

Bottenvåningen och källarvåningen kännetecknas av murade takvalv och kraftiga stenpelare. På källarvåningen fanns bagarstuga och brygghus.

Borgherren och riksrådet Oluf Stigsen Krognos höll 1502 ett omtalat bröllop på Bollerup när han gifte bort sin dotter Magdalene med Tage Axelsen Brahe till Tosterups slott. Bröllopet var storslaget och räkenskaperna för festen finns fortfarande kvar.

Drygt 20 000 liter tyskt öl och renskt och franskt vin dracks under festen. Därtill bryggdes troligtvis eget öl på gården. Kött från fyra kor, tio oxar, fyrtio lamm och åtskilliga svin tillreddes. Fisk, smör och honung och vilt från de egna markerna serverades också. Bruden var klädd i gyllensammet med hermelinkanter, och på huvudet hade hon en pärlhuva och en brudkrona.

1818 köptes Bollerup av kung Karl XIV Johan som arrenderade ut godset till Tage Ludvig Sylvan. Efter kungens död 1844 fick Sylvan köpa Bollerup. Tage Ludvig Sylvan var lagman och borgmästare i Ystad. Genom handel och genom sitt giftermål med kommerserådets dotter, Fredrique Lundgren, byggde han upp en ansenlig förmögenhet. Därav uttrycket ”rik som Sylvan”.

Efter sin tid som borgmästare ägnade sig Sylvan åt att modernisera jordbruket, bland annat genom att köpa in moderna maskiner från England. Genom sitt testamente bildade Sylvan stiftelsen Lagmannen Tage Ludvig Sylvans Lantbruksinstitut Bollerup, som sedan 1902 driver Bollerup som en lantbruksskola. Sylvan dog 1879 och ligger begraven i Ystad.

Gulmålad stenborg med rostrött sadeltak