Onslunda hembygdsmuseum

Mitt i Onslunda by ligger den fyrlängade Knutssons gård.

Gården som är från 1800-talet och ägs av Othinslunda hembygdsförening inhyser hembygdsföreningens samlingar, Alma trapps affär, vagnhall, skolsal och Borstmuseum.

Det var när Gustav Henriksson ville skänka sin stora samling allmogeföremål till hembygdsföreningen som behovet av ett museum uppstod. Samtidigt hade Tomelilla kommun köpt upp Knutssons gård. Kommunen var enbart intresserade av gårdens mark för bostadsbyggande, vilket medförde att kommunen skänkte byggnaderna till hembygdsföreningen som kunde inviga hembygdsmuseet 1957. Idag anordnas en mångfald av aktiviteter på museet och besökare ges möjlighet att uppleva ting och miljöer från svunna tider.

Onslunda är starkt förknippat med borstbindning. Det hela började med Mårten Larsson, även kallad Borstakungen, som band eller satte borstar som han sedan åkte runt med i sin nasarväska och sålde i byarna. Borstakungens söner utvecklade verksamheten bland annat genom att investera i maskiner som effektiviserade borsttillverkningen. En av sönerna Ewe Larsson, såg till så att mycket från borstfabriken bevarades för eftervärlden och 1994 invigdes Borstmuseet. Museet är idag klassat om ett arbetslivsmuseum och är det enda i sitt slag som behandlar borstbindning.

Alma trapps affär låg på Bygatan i Onslunda. Det var en lanthandel som tillhandahöll det mesta byns invånare kunde tänkas behöva. Alma Trapp höll sin affär öppen ända till son var 84 år gammal och när hon dog ett år senare hamnade butikens inredning på det nya hembygdsmuseet. Men Alma Trapps affär är inte bara ett museum. Här kan man även köpa karameller i strut, handsatta borstar och mycket annat.

Vitt hus med veranda i rött tegel