Tosterups slott

Tosterups slott har en lång dokumenterad historia som innefattar många intressanta historiska figurer.

Den första dokumenterade ägaren var Axel Eskilssen Mule som ägde godset i början på 1300-talet.

Runt år 1440 köptes slottet av Tyge Pedersen Brahe som blev den första ägaren i ett långt led från ätten Brahe. Under en period i sin barndom bodde även den kände astronomen Tycho Brahe på slottet, tillsammans med sin farbror Jörgen Brahe och hans fru Inger Oxe.

När den siste ägaren av ätten Brahe dog år 1640 köptes godset av hovjunkaren Tage Ottesen Thott, känd som ”Skånske kungen” p.g.a. sitt inflytande och sina rikedomar. I slutet av 1600-talet ägdes gården av Rutger von Ascheberg, en man aktiv i försvenskningen av de tidigare danska skåningarna.

Godset gick vidare till släkten Barnekow när Aschebergs dotter Margareta på Vittskövle gifte sig med Kjell Christoffer Barnekow. I slutet av 1700-talet köptes Tosterups slott av greve Johan Sparre för att år 1832 gå över till släkten Ehrensvärd som äger godset än idag.

Borgen hade troligen sitt ursprungliga säte några kilometer åt nordväst där Vallen – en ruinkulle – idag ligger. Tosterups slott har under årens lopp fått behålla sitt senmedeltida utseende trots flera om- och tillbyggnader.

Borgens huvudbyggnad blev färdigbyggd omkring år 1500 under Tyge Axelsen Brahes* ledning. Tornet lär vara en av de äldsta delarna av borgen. Den byggdes troligtvis någon gång efter 1483 när förbudet mot att uppföra befästa hus upphävdes.

Det fyrkantiga, fem våningar höga försvarstornet var från början fristående, men i mitten av 1700-talet byggdes det samman med borgen. Tornet är synligt från havet och kunde med hjälp av en lykta under många år användas för att varna fartyg för sandrevlar.

Runt hela borgen löper en vallgrav. Över vallgraven gick ursprungligen en vindbrygga som ersattes med en fast bro på 1800-talet.

(*Tyge Axelsen Brahe gifte sig med Magdalene Krognos på Bollerups borg där de höll en bröllopsfest som har gått till historien för sitt överdåd.)

Ljusgult slott med två längor, omgivet av vallgrav. Där längorna möts reser sig ett fyrkantigt torn med rostrött pyramidformat tak