Eljaröd brydestuga

Invid vägen till Vitaby ligger Eljaröds brydestuga från 1800-talet. I brydestugan torkades och bröts lin, viktiga moment i tillverkningen av linnetyg.

Brydestugan placerades ofta utanför byn på grund av den stora brandrisken som torkning av lin medför.

Arbetsmomenten vid linberedning var många och tidskrävande. Det började med att linfröna såddes på åkern. Enligt folktron var det viktigt att linet såddes i maj och gärna av kvinnor som bar långa namn. Det skulle gynna ett långt och fint lin.

När linfröet börjar gro skulle ogräset rensas bort. Det var ofta barn som fick till uppgift att rensa linåkern eftersom deras fötter var små och inte orsakade några trampskador.

Ungefär tre månader efter sådd är det dags att skörda linet. Då rycks hela linplantan upp ur jorden med rot och allt, för att sedan hängas upp och torkas. När linet har torkat repas frökapslarna av varpå linet läggs i blöt i två till tre veckor. Det kallas rötning och syftet är att få linet att ruttna så att linfibrerna frigörs. Därefter torkas linet ännu en gång och det är nu som brydestugan kommer till användning.

Brydestugan består av två rum. Det rötade våta linet placerades i det yttre rummet och i det inre eldade man med ved eller torv. Torkningen tog ett helt dygn från en morgon till nästa. Eftersom linet skulle bearbetas varmt, kom redan i ottan den andra morgonen ett arbetslag bestående av lika många kvinnor som män för att sätta igång med brytningen.

Linbrytningen utfördes i yttre rummet med en bråka. En linbråka ser ut som en stor träsax av bokträ med två blad som griper in i varandra. Där emellan klämdes och pressades linknippena så att stjälkens grova delar gick sönder, men själva linfibrerna skadades inte för de är väldigt starka. Arbetet var svettigt, men på kvällen bjöds folket på gille med spel och dans. För linets del återstod skäktning och häckling för att kunna spinnas till linnetråd för vävning.

Eljaröd-Ludaröds byalag ansvarar för underhållet av brydestugan och demonstrerar vid vissa tillfällen linberedningens moment från bråkning till spinning.

Liten stenstuga inbyggd i en kulle, med högt stråtäckt sadeltak