Hans Nilsgården

Hans Nilsgården har anor från tidigt 1700-tal. Gården har varit i Hans Nilssläktens ägo fram till 1949 då den förvärvades av Kverrestads hembygdskrets.

Med sitt vasstak och sina klineväggar utgör Hans Nilsgården ett välbevarat exempel på en sydskånsk byggnadstyp som förr var mycket vanlig. Interiört är gården tidstypiskt inredd och möblerad, och trädgården är också bevarad i ursprungligt skick.

Av den fyrlängade gården återstår idag en och en halv länga som idag nyttjas som bygdegård. Bygdegården består förutom boningshuset av en ekonomilänga och ett före detta utedass. Boningshusets fasader är klädda med gul locklistpanel medan vissa partier som ena gaveln och baksidan är vitputsade. Halmtaket är förstärkt på nocken med ryggaträn.

Alla detaljer såsom den utkragade skorstenen, de spröjsade fönstren, huvudentréns panelade pardörr med lunettfönster och övriga bräddörrar är av äldre modell. Uthuslängorna ersattes mellan 1850 och 1880 av en loge och stallbyggnad i rött tegel med dekor av lister, valv, hörn och tandsnitt i gult tegel. Den ena långsidan har sedermera blivit spritputsad och avfärgad i grönt. De spontade brädportarna och de spröjsade järnfönstren följer de segmentformade valven.

Den lilla terrasserade och staketinhägnade trädgården på husets framsida och den i kullersten belagda rännan längs husets baksida, bidrar liksom den enkla omgivningen till gårdens kulturhistoriska värde. Även invändigt finns inredningsdetaljer och möblemang som överensstämmer i tid med husets exteriör vilket bidrar till dess ålderdomliga prägel.

Gult trähus med vita fönster, stråtak och vitt staket.