Bondrumsgården

Bondrumsgården är en av de äldsta bevarade korsvirkesgårdarna i Skåne.

Gården, så som den ser ut idag, kom till omkring 1825. Men redan 1671 kan man med säkerhet identifiera Bondrumsgården i jordrevningsprotokollet.

Gården är fyrlängad och har en innergård som är belagd med kullersten. Väggarna består av korsvirke i ek och där emellan mestadels av klineväggar i lera eller lersten. Taket består av råghalm. På några ställen finns fortfarande vass kvar men efterhand som taket byts ut ersätts vassen med råghalm. Gavelröstena är flätade i enris och unikt för Bondrumsgården är att en sådan gavel är bevarad.

Vart tredje år gör Albo härads hembygdsförening tillsammans med riksantikvarien, regionmuseet och länsstyrelsen upp en treårig vårdplan för gården. Bara hantverkare som är godkända av regionmuseet och länsstyrelsen får lov att utföra reparationer på gården.

Sedan mitten av 1700-talet har gården varit en arrendegård under slottet Kronovall. När gården införlivades under Kronovall blev den samtidigt ett rusthållshemman, vilket innebär att gården åtagit sig att hålla en soldat med mat och husrum.

På 1900-talet kom Ola Månsson att bli den sista arrendatorn på Bondrumsgården. Tillsammans med sin hustru Johanna och sina söner Frans och Erik brukade han gården och marken, så som hans släkt hade gjort i generationer. Ola Månsson kunde berätta mycket om sitt eget och tidigare generationers liv på gården.

En del av berättelserna finns bevarade i Folklivsarkivet i Lund.En av Ola Månssons berättelser som finns nedtecknad och bevarad Folklivsarkivet i Lund är en historia som utspelar sig på 1600-talet. Ola Månsson har i sin tur fått berättelsen berättad för sig:

En snapphane som jagades av svenska soldater ska enligt berättelsen ha rusat in Bondrumsgårdens kök där en kvinna stod och bakade. Snapphanen ska ha hotat att sticka kniven i henne om hon inte hjälpte honom att gömma sig undan soldaterna. Kvinnan vågade inte annat än att hjälpa honom att gömma sig och lät honom krypa in i bakugnen varpå hon satte för luckan.

När de svenska soldaterna kom in i stugan och frågade kvinnan om hon hade sett en snapphane pekade hon på bakugnen. Där inne satt snapphanen beväpnad med två knivar och ville inte komma ut. Men då hämtade den ena soldaten en halmkärve, medan den andra soldaten stod vakt. Kärven antändes och stoppades in i ugnen, varpå snapphanen allt fick lov att komma ut kvickt och kunde gripas av soldaterna.

Redan på 1920-talet, när Ola Månsson och hans familj bodde här ansågs Bondrumsgården omodern och unik och en önskan om att bevara gården för kommande generationer föddes. 1937 skänker Kronovall Bondrumsgården till den nybildade Albo härads hembygdsförening. Den 18 december 1963 blev gården byggnadsminnesförklarad.

När Skansen 1972 behövde en ny gård då skånegården där hade brunnit ner, tyckte man att Bondrumsgården skulle flyttas dit. Men det tyckte inte ortsbefolkningen som protesterade. Samma år bildades Bondrumsgårdens hembygdsring och Bondrumsgården har fått står kvar där den alltid har stått.

Bondrum ligger längs väg 19 norr om Skåne Tranås.

Vitt fyrlängat korsvirkeshus byggt i fyrkant med innergård.