Stöd och omsorg

Kommunens sociala omsorg och ansvar finns i denna del av förvaltningen.

Verksamheten innefattar områden som äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt LSS (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) och socialpsykiatri.

En del av stöd och omsorg är den verksamhet som ryms inom det som sammanfattas av Socialtjänstlagen. Här arbetar exempelvis socialsekreterare och personer med kompetens inom missbruksproblematik och mottagande av nyanlända. Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ingår också.

Socialchef Camilla Andersson leder och ansvarar för verksamheten.

Ansvarig nämnd är vård- och omsorgsnämnden och familjenämnden (socialtjänstfrågorna).

Stöd och omsorgs organisationsschema