Samhällsbyggnad

Verksamheten har ett brett samhällsbyggande uppdrag.

Skötsel av kommunala vägar och fastigheter, lekplatser och grönområden är delar av verksamhetsområdet. Kulturhuset, bibliotek, fritidsverksamheter, Österlenbadet och Måltidsverkstan är andra.

Samhällsbyggnadschef Ulrika Ahrlin leder och ansvarar för verksamheten.

Ansvariga nämnder är samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

samhällsbyggnads organisationsschema