Barn och utbildning

All förskole- och skolverksamhet finns här.

Tomelillas sex kommunala grundskolor och lika många förskolor bildar barn- och utbildningsverksamheten. Elevhälsa och skolskjuts är exempel på andra sakområden man jobbar med.

Barn- och utbildningschef Agneta Gullstrand leder och ansvarar för verksamheten.

Ansvarig nämnd är familjenämnden.