Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för samråd och informationsutbyte mellan kommunen och pensionärsorganisationerna.

Rådets ledamöter väljs av de inom kommunen verksamma pensionärsföreningarna SPF och PRO:s lokalavdelningar i Tomelilla, Smedstorp, Onslunda och Brösarp.

Rådet får ett årligt kommunalt bidrag. Kommunen bidrar också med sekreterare och möteslokaler.

Rådet äger själv sin agenda och antar varje år en verksamhetsplan för vad som ska tas upp vid mötena under året. Dagordningen kan kompletteras med aktuella frågor inför varje möte. Såväl den politiska ledningen som tjänstepersoner kan bjudas in till dessa.

Pensionärsrådet sammanträder en gång i kvartalet. Om det behövs, kan extra möte hållas där emellan.