Näringslivsrådet

Näringslivsrådet fungerar som en mötesplats där kommunen och näringslivet möts och genom dialog förbättrar och utvecklar kommunens näringslivsarbete.

I näringslivsrådet deltar företag samt representanter från Företagarna Tomelilla och LRF Tomelilla tillsammans med kommunstyrelsens arbetsutskott, kommundirektör och näringslivsansvariga tjänstepersoner.

Näringslivsrådets syfte är att vara rådgivande till kommunen i frågor kring hur näringslivet i kommunen kan utvecklas. Rådet träffas fyra gånger per år för att diskutera aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, kommunens handlingsplan, gemensamma rapporter och frågeställningar från näringslivet.