Ungdomsrådet

Genom ungdomsrådet har du som är ung möjlighet att påverka kommunens politiker och beslutsfattare.

Gör din röst hörd

Ungdomsrådet finns för att öka ungas delaktighet och inflytande över utvecklingen i kommunen och för att unga ska ha möjlighet att tycka till om frågor som berör dem.

Konkreta förslag som är på väg att beslutas politiskt och som speciellt rör barn och unga, kan passera ungdomsrådet för synpunkter.

Ungdomarna i rådet bestämmer också själva vilka frågor som ska diskuteras. Det kan vara förslag på förbättringar, satsningar och förändringar inom områden som Tomelilla kommun ansvarar över. Det kan till exempel handla om hållbarhetsfrågor, kollektivtrafik, skolmat eller vad kommunen ska satsa på och prioritera inom kultur- eller fritidsområdet.

Vilka är med?

Ungdomsrådet består av ungdomar mellan 11 och 17 år från alla skolor i Tomelilla. Alla elevråd som finns i kommunen, ska vara representerade. Elevråden väljer vilka som ska vara med.

Ungdomsrådet träffas ungefär en gång i månaden.

Har du frågor eller idéer du vill lyfta med ungdomsrådet?

Välkommen att kontakta oss!

Telefon: 0417-180 00
E-post: kommun@tomelilla.se