Brösarps skola

Brösarps skola är en liten i Ur och Skur pedagogisk skola med cirka 100 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Brösarps skola

Om skolan

Välkommen till Brösarps skola! Här arbetar vi efter Friluftsfrämjandets pedagogik I Ur och Skur, där ett upplevelsebaserat lärande är i fokus. Samma pedagogik följs från förskola till skola och fritidshem i Brösarp.

I dag arbetar över 200 förskolor och skolor efter samma pedagogik, men vi är den enda kommunala I Ur och Skur-skolan i Sverige. Våra ledord är arbetsro, trygghet och respekt.

Undervisning

I Ur och Skur är en pedagogik som bygger på friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande i arbetet med målen i läroplanen. En missuppfattning kring I Ur och Skur är att eleverna måste vistas utomhus dagen igenom. Vi vistas givetvis både inne och ute beroende på årstid och aktivitet. Alla lärare är utbildade inom pedagogiken genom Friluftsfrämjandet.

  • Pedagogiken I Ur och Skur bygger på att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom ett lustfyllt upplevelsebaserat lärande.
  • Att få lov att upptäcka och uppleva med alla sinnen stärker koncentrationsförmågan, minneskapaciteten och stressnivån sjunker.
  • Det är lättare att förhålla sig till något man varit med om och förståelsen blir större. Det blir också lättare att återberätta, reflektera, sätta in saker i ett större sammanhang och dra egna slutsatser. En djupare förståelse skapar bestående och meningsfull kunskap.

Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund.

Måltider

Frukost och mellanmål tillagas på plats i eget tillagningskök. Lunch levereras för närvarande av Brinkehem. Måltiderna är näringsberäknade och följer Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer. Specialkost och anpassad måltid erbjuds och diskuteras tillsammans med pedagoger och rektor.

  • Frukost: kl. 07.30–08.00 (fritidshem)
  • Lunch: kl. 11.10-12.00
  • Mellanmål: kl. 14.30 (fritidshem)

Läs mer om Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer och ta del av veckans matsedel här:

Måltider och matsedel

Besök

Om du är tveksam över vilken skola du ska välja för ditt barn eller bara vill veta mer, är du välkommen att kontakta skolans rektor för ett besök.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Alla elever i skolan har tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer här:

Elevhälsa i Tomelilla kommun

Fritidshem

Om fritidshemmet

I vår verksamhet på fritidshemmet Solrosen gör vi det möjligt för elever, oavsett ålder, att befästa sina kunskaper i olika lärmiljöer med alla sina sinnen. Vi utgår från elevernas intresse och behov, utnyttjar vår fantastiska omgivning och samarbetar med byns verksamheter och natur för att nå högre måluppfyllelse genom upplevelsebaserat lärande.

Vi erbjuder allt ifrån vintersport, utematlagning, lek och rörelse, vistelse i skog och mark, nya spännande möten, till odling, trädgårdsskötsel, skapande och rekreation i vår underbara skolträdgård.

I skolträdgården har fritidsverksamheten sin samlingsplats större delen av året. I uteklassrummet och växthuset finns det möjlighet till aktiviteter som både har med friluftsliv och odling att göra men även bygg och konstruktion, skapande, spel och lek.

Tillsammans i trygghet och gemenskap utforskar, upptäcker och utmanas elever och pedagoger.

Vi har också en alldeles egen I Ur och Skur låt "Vi kan I Ur och Skur" som används från de yngsta på förskolan till de äldsta i årskurs 6 på skolan. Denna ger en bra beskrivning av vår verksamhets mål och vi är stolta över att den används av I Ur och Skur verksamheter i hela landet.

Lyssna gärna på låten här: https://youtu.be/h1CNytcKMzM?feature=shared Länk till annan webbplats.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.30–17.30. Barn som kommer tidigare och stannar längre, lämnas och hämtas på förskolan som är öppen 06.00–17.30. Under vissa skollov slås fritidshemmet och förskolan ihop. Andra öppettider kan även komma att gälla då, kontakta fritidshemmet för mer information.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30–08.00, och mellanmål omkring 14.30. Utematlagning sker varje vecka så länge vädret tillåter. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.

Kontakt

Telefon: 070-995 80 64

Modersmålsstöd

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. Läs mer om hur vi arbetar med modersmålsstöd i förskola och grundskola samt hur du ansöker här:

Modersmålsstöd

Kontaktuppgifter

Brösarps skola
Magistervägen 9, 273 50 Brösarp

Rektor
Ann-Kristin Montán
Telefon: 0417-180 61
E-post: ann-kristin.montan@tomelilla.se

Fritidshem
Telefon: 070-995 80 64