Odenslundsskolan

Odenslundsskolan ligger naturskönt beläget mitt i byn Onslunda. Här går ungefär 120 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Odenslundsskolan

Om skolan

Välkommen till Odenslundsskolan! Här skapar vi förutsättningar för att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Skolklimatet präglas av att alla kan och vill göra skillnad och vi erbjuder en god och trivsam lärmiljö, inomhus såväl som utomhus.

I vårt närområde finns många natursköna platser som både skola och fritidshem nyttjar till planerad undervisning och andra aktiviteter. Vi har även nära till både idrottsplats och sporthall, där många av våra idrottsaktiviteter förläggs. Skolbyggnaden har stora, ljusa och funktionella klassrum. Varje vecka besöker vi biblioteket som ligger i samma hus.

Föräldrar, vårdnadshavare och elever har ett aktivt inflytande på verksamheten. Vi har elev-, klass-, fritidshem- och matråd som eleverna kan engagera sig i. Vi samarbetar även med byalagen i området och föreningarna Onslunda IF och Spjutstorps IF.

Undervisning

Vi har engagerade lärare och personal som jobbar för att ge eleven de bästa förutsättningarna för att lära sig nya saker. Arbetslaget består av olika yrkesroller i egenskap av barnskötare, speciallärare, specialpedagog, grundskollärare, lärare mot fritidshem, förskollärare, kurator och skolsköterska.

Skolan arbetar aktivt med IBIS, som står för ett inkluderande beteende stöd i skolan. Skolans IBIS-team driver arbetet tillsammans med instruktör. IBIS-team kartlägger behov och initierar inriktning på värdegrundsarbetet tillsammans med övrig personal. IBIS står för höga och tydliga förväntningar i en tillitsfull och strukturerad miljö, goda relationer, samsyn och tydlig och förutsägbar struktur.

Måltider

På skolan finns eget tillagningskök som tillagar frukost, lunch och mellanmål till eleverna. Måltiderna är näringsberäknade och följer Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer. Specialkost och anpassad måltid erbjuds och diskuteras tillsammans med pedagoger och rektor.

  • Frukost: kl. 07.30 (fritidshem)
  • Lunch: kl. 11.30
  • Mellanmål: kl. 14.00 (fritidshem)

Läs mer om Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer och ta del av veckans matsedel här:

Måltider och matsedel

Öppet hus

Odenslundsskolan håller öppet hus tisdag 14 maj klockan 17–19. Vid det här tillfället får du möjlighet att besöka skolan, träffa lärare och se hur lokalerna ser ut.

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Alla elever i skolan har tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer här:

Elevhälsa i Tomelilla kommun

Fritidshem

Om fritidshemmet

Fritidshemmet ligger mitt i skolan, och har tillgång till sporthallen såväl som skolans slöjdsalar. Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshemmet för mer information.

Måltider

Frukost serveras mellan 07.30–08.00, och mellanmål omkring 14.00. Under loven serveras även lunch.

Kontakt

Telefon: 070-99 58 472

Modersmål

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. Läs mer om hur vi arbetar med modersmålsstöd i förskola och grundskola samt hur du ansöker här:

Modersmålsstöd

Kontaktuppgifter

Odenslundsskolan
Lärarevägen 9, 273 95 Onslunda

Rektor
Gunilla Djerf
Telefon: 0417-18471
E-post: gunilla.djerf@tomelilla.se

Pedagogisk samordnare
Marie Nilsson
E-post: marie.k.nilsson@edu.tomelilla.se

Skolsköterska
Åsa Håkansson
E-post: asa.hakansson@tomelilla.se

Kurator
Matilda Gend
E-post: matilda.gend@tomelilla.se

Fritidshem
Telefon: 070-99 58 472