Byavångsskolan

Byavångsskolan i Tomelilla är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6, samt kommunens anpassade grundskola.

Byavångsskolan

Om skolan

Välkommen till Byavångsskolan! Vi är en inkluderande skola som omfattar elever från förskoleklass till årskurs 6, samt kommunens anpassade grundskola. Här strävar vi efter att skapa en trygg och stimulerande miljö där eleverna är delaktiga och motiverade att lära och utvecklas. Undervisningen är anpassad för att möta varje elevs behov och håller hög kvalitet.

Vi prioriterar aktivt inflytande från föräldrar, vårdnadshavare och elever genom olika råd, inklusive klass-, elev-, mat- och biblioteksråd. Detta ger eleverna möjlighet att delta i den demokratiska processen och påverka sin skolsituation. Under läsåret 2023/2024 fokuserar vi särskilt på delaktighet och inflytande, som en del av kommunens satsning på att diplomeras till en rättighetsbaserad skola.

Skolan består av fyra olika arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam och skolan leds under devisen att lärande och hälsa går hand i hand.

Måltider

På Byavångsskolan har vi ett eget tillagningskök där stora delar av maten tillagas av närproducerade produkter. Vi strävar efter att laga varierande mat och har ett stort engagemang i att visa olika maträtter för att uppmuntra till att smaka olika sorters mat. Måltiderna är näringsberäknade och följer Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer. Specialkost och anpassad måltid erbjuds och diskuteras tillsammans med pedagoger och rektor.

  • Frukost: kl. 7.15–7.45 (fritidshem)
  • Lunch: kl. 10.30–12.20
  • Mellanmål: kl. 14.10–15.00 (fritidshem)

Läs mer om Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer och ta del av veckans matsedel här:

Måltider och matsedel

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Alla elever i skolan har tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer här:

Elevhälsa i Tomelilla kommun

Fritidshem

Om fritidshemmet

På Byavångsskolans fritidshem jobbar vi med social träning och kompisrelationer. Vi ser gärna och arbetar för att barnen umgås oavsett ålder. Vi visar respekt för varandra och vår miljö lika mycket som vi hjälps åt stora och små. Trygga och nyfikna lär vi tillsammans!

Fritidshemmet har två avdelningar, Safiren och Rubinen. På Safiren går elever från förskoleklassen och årskurs 1, och på Rubinen elever från årskurs 2 till 6 samt anpassad grundskola.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshemmet för mer information.

Kontakt

Safiren
Telefon: 0709-95 81 02
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se

Rubinen
Telefon: 0709-95 84 60
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se

Modersmål

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. Läs mer om hur vi arbetar med modersmålsstöd i förskola och grundskola samt hur du ansöker här:

Modersmålsstöd

Kontaktuppgifter

Byavångsskolan
Rosencrantzgatan 28, 273 31 Tomelilla

Rektor
Tina Bjerström
Telefon: 070-995 83 37
E-post: tina.bjerstrom@tomelilla.se

Pedagogisk samordnare
Linda Svensson
Telefon: 0733-852152
E-post: linda.svensson@edu.tomelilla.se

Fritidshem
Safiren
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 81 02

Rubinen
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 84 60