Lindesborgsskolan

Lindesborgsskolan är kommunens största skola med cirka 320 elever, från förskoleklass till årskurs 6.

Lindesborgsskolan

Om skolan

Skolan ligger centralt i ett lummigt villaområde i Tomelilla med närhet till naturen. Eleverna har tillgång till en stor och härlig skolgård med bollplaner, gungor, klätterställningar, sandlådor samt en pulkabacke vintertid. Allt detta bidrar till mycket utevistelse och fysisk aktivitet.

Skolan jobbar aktivt med värdegrunden genom kamratstödjare och trygghetsteam. Här finns olika råd som klass-, elev-, mat- och biblioteksråd. Det ger eleverna inflytande över sin skolsituation genom att de får träning i den demokratiska processen. Undervisningen sker i grupper där alla är lika gamla, men ibland arbetar skolan med gemensamma teman där åldrarna blandas.

Måltider

På Lindesborgsskolan har vi ett eget tillagningskök där stora delar av maten tillagas av närproducerade produkter. Vi strävar efter att laga varierande mat och har ett stort engagemang i att visa olika maträtter för att uppmuntra till att smaka olika sorters mat. Måltiderna är näringsberäknade och följer Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer. Specialkost och anpassad måltid erbjuds och diskuteras tillsammans med pedagoger och rektor.

  • Frukost: kl. 7.15–7.45 (fritidshem)
  • Lunch: kl. 10.40–12.20
  • Mellanmål: kl. 13.45–14.45 (fritidshem)

Läs mer om Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer och ta del av veckans matsedel här:

Måltider och matsedel

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Alla elever i skolan har tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer här:

Elevhälsa i Tomelilla kommun

Fritidshem

Om fritidshemmet

På Lindeborgsskolan har fritidshemmet tre avdelningar, Varglyan, Linden och Gladan.

Öppettider

Fritidshemmet är öppet helgfria vardagar året runt, i regel mellan 06.00–18.00. Vid skollov kan andra öppettider komma att gälla, kontakta fritidshem för mer information. Både öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Måltider

Frukost serveras till barn som kommer före 07.15, och 08.00 går barnen till skolan. Mellanmål serveras avdelningsvis enligt nedanstående tider.

  • Varglyan: kl. 13.45
  • Linden: kl. 14.00
  • Gladan: kl. 14.15 och 14.30

Kontakt

Varglyan
Telefon: 070-995 83 47

Linden
Telefon: 070-995 81 62, 073-385 21 55

Gladan
Telefon: 070-995 83 48

Modersmål

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. Läs mer om hur vi arbetar med modersmålsstöd i förskola och grundskola samt hur du ansöker här:

Modersmålsstöd

Kontaktuppgifter

Lindeborgsskolan
Lindesborgsvägen 13, 273 33 Tomelilla

Rektor
Roger Dehlén
Telefon: 0417-182 51
E-post: roger.dehlen@tomelilla.se

Biträdande rektor
Patrik Sjöholm
Telefon: 073-385 22 18
E-post: patrik.sjoholm@edu.tomelilla.se

Specialpedagog
Carolina Brantlid
Telefon: 070-995 81 77
E-post: carolina.brantlid@utb.tomelilla.se

Skolsköterska
Madeleine Persson
Telefon: 070-995 83 42
E-post: madeleine.t.persson@tomelilla.se

Kurator
Josefin Axelsson
Telefon: 070-995 82 15
E-post: josefin.axelsson@tomelilla.se

Fritidshem
Linden: 070-995 81 62, 073-385 21 55
Varglyan: 070-995 83 47
Gladan: 070-995 83 48

All personal kan kontaktas via mail med: förnamn.efternamn@edu.tomelilla.se