Kastanjeskolan

Kastanjeskolan är Tomelilla kommuns högstadieskola med runt 350 elever, från årskurs 7 till 9.

kastanjeskolan

Om Kastanjeskolan

Här får ungefär 350 elever sin undervisning varje dag. Vår närhet till simhall, sporthall och allmänna kommunikationer gör oss till en attraktiv skola med många möjligheter. Vi är en del av samhället och har många kontakter med föreningar, näringsliv och kulturutövare.

Undervisning

En trygg skolgång med godkända resultat är en viktig faktor för välmående. På Kastanjeskolan vet vi att för dig som elev är din trivsel, trygghet och din närvaro avgörande för goda resultat. Vi arbetar därför förebyggande med studiero och insatser mot kränkningar och mobbing. För att du ska känna att du har möjlighet att utvecklas erbjuder vi från och med höstterminen 2022 studieverkstad under skoltid. Vi följer regelbundet upp elevers närvaro och ser över behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Hos oss sker undervisningen i hel- eller halvklass beroende på ämne och årskurs. Ibland är undervisningsgrupper blandade med elever från olika klasser. Det betyder att du får möjlighet att samarbeta med kompisar i andra klasser vid olika tillfällen i veckan. Vi erbjuder varierad undervisning med olika arbetssätt. Du som elev kan vara med och påverka till exempel redovisningsmetod, arbetssätt och om du vill arbeta med digitala eller tryckta läromedel.

När en elev inte når förväntade resultat eller signalerar att något inte står rätt till agerar skolan snabbt och involverar elev och vårdnadshavare i en kartläggning av behov.

Kastanjeskolan får gott betyg av sina elever när det gäller trivsel och trygghet. Elever och personal arbetar vidare med att tillsammans skapa och upprätthålla ett gott arbetsklimat.

Måltider

Skollunchen serveras omkring klockan 11.30 och lagas från grunden i eget tillagningskök, helt eller delvis av lokala råvaror. Måltiderna är näringsberäknade och följer Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer. Specialkost och anpassad måltid erbjuds och diskuteras tillsammans med pedagoger och rektor.

Läs mer om Tomelilla kommuns måltidsriktlinjer och ta del av veckans matsedel här:

Måltider och matsedel

Elevhälsa

Lärande och hälsa går hand i hand. Hälsa är en förutsättning för lärande. Elevhälsoarbetet i kommunen är främjande och förebyggande och ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Alla elever i skolan har tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Läs mer här:

Elevhälsa i Tomelilla kommun

Personal

Kastanjeskolans personal består av ungefär 60 personer, bland andra pedagoger, resursassistenter, skol- och cafévärdar, skolbibliotekarie, skolledare och många fler. De som arbetar närmast eleverna, pedagoger och resurspersonal, är organiserade i arbetslag. I arbetslagen undervisar man så långt som möjligt samma elever och samverkar för att få till den bästa möjliga skoldagen för arbetslagets klasser.

Mentorer

Varje klass har minst två mentorer. Mentorerna lär känna sina elever väl under högstadiets gång. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor är det i första hand till mentorerna som ni vänder er. Mentorerna ansvarar för att regelbundet kommunicera resultat och närvaro med hemmen och håller utvecklingssamtal två gånger om läsåret.

Elevråd

Elever ska alltid ha möjlighet att vara delaktiga i planering och utförande av skolans dagliga arbete. Skolans elever engagerar sig i elevråd och företräder sina kamrater vid elevrådets möten. Elever bildar också matråd och är elevskyddsombud. Vi har i flera års tid haft minst två elever från skolan i kommunens ungdomsråd som samverkar direkt med våra kommunpolitiker.

Pedagogiskt café

Några gånger per termin har vi ett pedagogiskt café. Då är alla elever och vuxna som har eller kommer att ha barn på skolan välkomna att titta förbi på en kopp kaffe och prata om skolfrågor och annat som engagerar. Välkommen!

Utvecklingssamtal

Två gånger per läsår erbjuder mentorer utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare. Både hem och skola deltar i förberedandet av frågor inför mötet.

Modersmål

I Tomelilla kommun erbjuds modersmålsundervisning från och med skolår 1 till barn och ungdomar från familjer där minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och detta språk används i hemmet.

Undervisningen är schemalagd utanför ordinarie skoltid och ges under hela skolåret med början vid terminsstart. Den bedrivs oftast på elevernas skolor. Läs mer om hur vi arbetar med modersmålsstöd i förskola och grundskola samt hur du ansöker här:

Modersmålsstöd

Kontaktuppgifter

Kastanjeskolan
Anders Perssons väg 7, 273 35 Tomelilla
Telefon: 0768-83 19 12
E-post: kastanjeskolan@tomelilla.se

Rektor
Anna Strive
Telefon: 0709-95 84 95
E-post: anna.strive@tomelilla.se

Biträdande rektor
Emma Walters
Telefon: 0709-95 81 64
E-post: emma.walters@tomelilla.se

Studie- och yrkesvägledare
Malin Fogelberg
Telefon: 070-995 83 73
E-post: malin.fogelberg@tomelilla.se

Skolsköterska
Pamela Larsson
Telefon: 070-995 83 87
Epost: pamela.larsson@tomelilla.se

Specialpedagog
Gunilla Sonesson
Telefon: 070-995 84 37
E-post: gunilla.sonesson@utb.tomelilla.se