Naturreservat

Tomelilla kommun har 15 naturreservat. Bland de största hör Fyledalen och Verkeån som båda sträcker sig över kommunens gränser.