Benestads backar

Naturreservatet Benestads backar ligger på gångavstånd från Benestad by och utgör ett så kallat Natura 2000-område.

Historiskt har man brutit kalktuff i området, en bergart som uppstår när kalkrikt grundvatten tränger upp till marken. En ruin av en kalkugn som lades ner tidigt 1870-tal ligger i sydväst. Delar av kryptan i Lunds domkyrka sägs bestå av sten från området. I nordväst ligger ruinerna efter den gamla kvarnen Skvattemölla som övergavs på 1930-talet.

Längst upp på backen, som på sin högsta punkt ligger på femtio meter, får man en god utsikt över dalen där bland annat Fyleån passerar. Backarna ligger på Fyledalens nordsluttning, vilket betyder att backarna värms upp rejält under sommaren då de vetter mot sydväst. Området består av de två ovanliga vegetationstyperna extremrikkärr och stäppartad torräng.

Växtliv

Kalkhaltigt grundvatten rinner ut från flera porlande bäckfåror i sluttningen och skapar rikkärr. I bäckarnas mynningar ser man tydligt den mineralrika bergarten. Växtligheten i de plana partierna domineras av axag, men består också av slåtterblomma, tagelsäv, knappsäv och sileshår. I de högvuxna områdena växer trubbtåg, kärrjohannesört, vattenmynta och luddunört. Majviva, tätört, blodört, tistlar och orkidéer finner man i båda områdena.

På torrängarna växer ängshavre, jordtistel, timjan, väddklint, brudbröd, småfingerört, solvända, fårsvingel, gulmåra, rödklint, knölsmörblomma och bockrot. Miljön är perfekt för den sällsynta fältnockan som trivs i torr, kalkrik jord.

Djurliv

Bland mängden växter trivs fjärilar. Många hotade arter kan beskådas här, bl.a. backvisslare. Den hotade kalkkärrsgrynsnäckan är beroende av rikkärr och kalkfuktängar. Gladorna cirklar i himlen och ibland syns både havs- och kungsörn använda uppåtvindarna. Har man tur kan man få syn på räv.

Hitta hit

I närheten av Benestads kyrka finns en parkeringsplats och rastplats. Man kan även ta sig till naturreservatet med buss, SkåneExpressen 4. Närmsta hållplats är ”Benestad kyrkan”. Stigarna i området sluttar kraftigt, och genom stigarna rinner småbäckar som skapar hala partier. Besökare rekommenderas att ta på sig ett par stadiga skor och vara försiktiga.

I detta naturreservat gäller speciella regler som du kan läsa om i länken nedan och på informationsskyltar i området. Beträdnadsförbud gäller i delar av reservatet under vissa perioder. Läs mer på länsstyrelsens sida.

Benestads backar i grönt med skog i fjärran