FAQ flexregistrering

Hur flexar jag med mobilen?

Inloggningsuppgifter är samma som när du startar din dator. Länken går att spara som en applikation på telefonens hemskärm. Den allra första flexregistreringen måste göras via självservice i datorn.

Var och hur korrigerar jag mina tider?

Självservice > Tid (1) > Flex översikt (2) > Välj dag (3) > klicka på pennan > lägg till flexregistrering

Skärmklipp

Jag glömde flexa, vad gör jag?

Du som arbetstagare kan lägga till en flexregistrering i efterhand genom att korrigera din tid i självservice.

Hur länge kan jag korrigera min tider?

Dina registrerade tider för januari, februari och mars kan du korrigera till och med 17 april

Dina registrerade tider för april, maj och juni kan du korrigera till och med 17 juli

Dina registrerade tider för juli, augusti och september kan du korrigera till och med 17 oktober

Dina registrerade tider för oktober, november och december kan du korrigera till och med 17 januari

När uppdateras flexsaldot?

Varje natt görs en uppdatering av systemet. Görs ändringar i flexen eller gällande frånvaro ska systemet ha uppdaterats nästkommande dag.

Jag tog bara 20 minuters lunchrast, varför dras det 30 minuter?

Enligt arbetstidslagen måste man efter 5 timmars arbete ta 30 minuters rast.

Systemet drar mer än den automatiska timmen vid lunch, vad är fel?

Om du inte flexar in och ut för rast så kommer systemet automatiskt att dra en timmes lunchrast. Detta är reglerat i det flextidsavtal som är förhandlat mellan arbetsgivaren och facket och går därav inte att ändra. För att systemet inte automatiskt ska dra en timmes lunchrast behöver du registrera tider för rast in och ut.

Jag vill inte att systemet drar en timmes lunch, hur gör jag?

Börja med att kolla ditt grundschema. Är det inställt på mer än 30 minuters lunchrast måste din chef ändra ditt grundschema för att systemet ska kunna göra rätt registrering.

Jag blev sjuk/behövde vabba etc. under arbetstid, hur registrerar jag det?

Vid sjukdom/vab/annan frånvaro mitt i arbetspasset så ska du som arbetstagare flexa ut med den kod som motsvarar frånvaron, exempelvis ”sjukdom del av dag”. Systemet registrerar då frånvaroorsaken i kalendern. Ut-stämpling med kod behöver beviljas av chef för att läggas som frånvaro i flexregistrering.

Om du bara är frånvarande en del av dagen kan du flexa in igen redan samma dag. När du börjar arbeta igen gör du en vanlig in-stämpling.

Jag var sjuk/behövde vabba etc. i början/slutet av dagen, hur registrerar jag det?

Vid sjukdom/vab/annan frånvaro i början eller slutet av arbetspasset så registrerar du som arbetstagare frånvaron i kalendern i självservice. Frånvaron behöver vara inlagd av arbetstagaren och beviljad av chef för att läggas som frånvaro i flexregistrering.

Jag har haft semester/annan frånvaro men får felmeddelande om att flexregistrering saknas.

Börja med att kolla att du har lagt in rätt frånvaro på rätt plats i kalendern. Är frånvaron inlagd så kolla om din chef har beviljat frånvaroposten. När posterna är beviljade så ska flexsystemet inte ge felmeddelande.

Jag har ett felmeddelande om att "stämplingar saknas denna dag"

Du måste stämpla in och ut alla dagar som du har arbetar. Lägg till en flexregistrering i efterhand den dagen som är markerad med felmeddelandet.

Jag har ett felmeddelande "stämplingarna matchar inte varandra"

Se över så att du har använt rätt flextyp på rätt ställe och i rätt ordning.

  1. In = Start
  2. Rast ut = Rast startar
  3. Rast in = Rast slutar
  4. Ut = Slutar

Jag har ett felmeddelande om att "utstämpling saknas"

Du har glömt att flexa ut för dagen när du slutat arbeta. Kolla igenom vilken dag det gäller och lägg till en ny ut-stämpling.

Jag har jobbat en dag som jag normalt är ledig. Hur registrerar jag det?

Du behöver då registrera ett turbyte i kalendern i Självservice/Personec.

Hur flexar jag när jag är på politiskt uppdrag?

Vid uppdrag i början eller slutet av arbetspasset så registrerar du kommunuppdrag (internt uppdrag) alternativt tjänstledig 0% lön (externt uppdrag) i kalendern i självservice. Frånvaron behöver vara inlagd av arbetstagaren och beviljad av chef för att läggas som frånvaro i flexregistrering. Chef hanterar kontering av kommunuppdrag vid beviljande av frånvaroposten.

På uppdrag som är mitt i arbetspasset så stämplar du ut med koden kommunupp. del av dag (internt uppdrag) alternativt tj.led del av dag (externt uppdrag). När uppdraget är genomfört och du ska börja arbeta igen gör du en in-stämpling. Ut-stämpling med kod behöver beviljas av chef för att läggas som frånvaro i din flexregistrering. Chef hanterar kontering av kommunuppdrag vid beviljande av frånvaroposten.

Dubbelregistrera inte, med detta menas att du ska inte både lägga in i kalendern i självservice och stämpla ut med kod. Då kommer det leda till att frånvaron registreras två gånger.