Familjenämnden

Familjenämnden ansvarar bland annat för barn- och utbildningsfrågor samt individ- och familjeomsorg.

Nämndens områden

- förskola
- skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg
- förskoleklass
- grundskola och grundsärskola
- gymnasieskola och gymnasiesärskola
- kommunal vuxenutbildning och särvux
- undervisning i svenska för invandrare
- elevvård
- individ- och familjeomsorg
- kommunalt flyktingmottagande

Familjenämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Inom familjenämnden finns det ett arbetsutskott och ett myndighetsutskott. Båda dessa utskott består av tre ledamöter och tre ersättare som väljs bland familjenämndens ledamöter och ersättare.

Presidium

Ewa Carnbrand, (M) ordförande

Anders Throbäck, (S) 1:e vice ordförande

Anna Sandegren (SD) 2:e vice ordförande

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

26 januari

08:30


1 mars

08:30


5 april

08:30


24 maj

08:30


14 juni

08:30


30 augusti

08:30


4 oktober

08:30


8 november

08:30


13 december

08:30

 

Kallelser med handlingar

Protokoll