Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnen ansvarar för stöd och service till äldre och personer med funktionsvariation.

Nämndens områden

- hemtjänst
- hemsjukvård
- särskilda boenden för äldre
- dagverksamhet
- rehabilitering
- socialpsykiatri
- stöd till personer med funktionsvariation
- färdtjänst
- bostadsanpassning
- tekniska hjälpmedel

Verksamhetsområdena regeleras av en rad lagar, till exempel Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Nämnden har sju ledamöter och lika många ersättare.

Det finns också ett arbetsutskott knutet till nämnden med tre ledamöter och tre ersättare. Arbetsutskottet består av ledamöter i nämnden. Dess uppgift är att bereda vissa ärenden till nämndens sammanträden och lägga fram förslag till beslut.

Presidium

Ann-Marie Johansson (C), ordförande
Ida Bornlykke (S), 1:evice ordförande
Per-Olof Örnsved (SD), 2:e vice ordförande

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

25 januari

08:30


29 februari

08:30


11 april

08:30


23 maj

08:30


20 juni

08:30


29 augusti

08:30


3 oktober

08:30


7 november

08:30

 

12 december

08:30


Kallelser med handlingar

Protokoll