Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för det som lokalt rör olika kulturyttringar och fritidsverksamhet.

Nämndens områden

- bevarande av estetiska, kulturhistoriskt värdefulla eller karaktäristiska byggnader, anläggningar och anordningar i Tomelilla
- upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för kultur-, biblioteks- och fritidsverksamhet.
- främjande av bildnings- och studieverksamhet, teater, musik, dans, konst, film, musei- och utställningsverksamhet, idrott och föreningsliv
- bidrag till föreningar, organisationer och enskilda

Kultur- och fritidsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Presidium

Gunvor Olsson, (C), ordförande

Kristin Skoog, (S), 1:e vice ordförande

Annika Sandegren, (SD), 2:e vice ordförande

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

30 januari

14:00


5 mars

14:00


2 april

14:00


21 maj

14:00


18 juni

14:00


27 augusti

14:00


1 oktober

14:00


5 november

14:00


10 december

14:00


Kallelser med handlingar

Protokoll