Valnämnden

Valnämnden tjänstgör framförallt under valår.

Nämndens område

Valnämndens uppgift är att förätta allmänna val och folkomröstningar och se till att dessa sker enligt lag. Nämnden ordnar även vallokaler, anställer personal inför röstningen och utser röstmottagare.

Nämnden ska också efter val följa upp hur organisering och administration av valen fungerat och föreslå eventuella förändringar av kommunens indelning i valdistrikt.

Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Presidium

Viktor Emilsson (M), ordförande
Per Gustafsson (SD), 1:e vice ordförande
Karin Arvidsson (S), 2:a vice ordförande

Sammanträdestider

Sammanträdestider 2024

Dag

Tid

Notering

25 januari

15.00


29 februari

15.00


4 april

15.00


16 maj

15.00


12 juni

09.00

 

27 juni

15.00


Protokoll