Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare.

Nämndens område

Sjöbo, Tomelilla och Ystad och Simrishamns kommuner har en gemensam nämnd och ett gemensamt handläggarkansli placerat i Tomelilla.

Sydöstra Skånes överförmyndarnämns uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Det kan röra sig om personer som på har ett försvagat hälsotillstånd på grund av hög ålder, psykisk sjukdom eller funktionsvariation. För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att utse god man, förvaltare eller förmyndare.

Nämnden ska kontrollera att gode män, förvaltare eller förmyndare utför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd består av fyra ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Varje samarbetskommun utser en ordinarie och en ersättare.

Posterna i presidiet alternerar mellan kommunerna för varje mandatperiod.

Presidium

Knut Sigander (M), ordförande (från Ystads kommun)
Mats Persson (S), vice ordförande (från Sjöbo kommun)

Sammanträden 2024

Dag

Tid

Notering

25 januari

09.00


7 mars

09.00


4 april

09.00


23 maj

09.00


13 juni

09.00


29 augusti

09.00


3 oktober

09.00


7 november

09.00


12 december

09.00

 

 

Kallelser med handlingar

Protokoll