Upptagande av lån, inteckning och pantsättning

Att göra dessa åtgärder för din huvudmans räkning, krävs överförmyndarens samtycke.

Samtliga av besluten nedan fattas av överförmyndarnämnden vid sammanträde. Samtycke får endast lämnas om åtgärden behövs för att trygga den enskildes övriga egendom eller kan anses nödvändig för hans eller hennes utbildning eller uppehälle eller om det annars finns särskilda skäl för åtgärden.

Ansökan om skuldsättning, inteckning och pantsättning kan göras i en och samma handling.

  • Inteckning

    Med inteckning menas en anteckning som har gjorts i fastighetsregistret med innebörd att en viss fastighet får användas som säkerhet för en skuld.

  • Pantsättning

    Ska du pantsätta din huvudmans egendom krävs samtycke från överförmyndarnämnden.

  • Upptagande av lån

    Om du vill skuldsätta din huvudman måste överförmyndaren först ta ställning till om samtycke till skuldsättning ska lämnas.