Om din huvudman flyttar till annan kommun

Om din huvudman flyttar till annan kommun ska du anmäla den nya folkbokföringsadressen till överförmyndarnämnden.

Sydöstra Skånes överförmyndarnämnd är inte längre behörig att handlägga ärendet och akten flyttas till den kommun där huvudmannen är folkbokförd.

Du kvarstår i ditt uppdrag.