När du behöver tillstånd från överförmyndaren

Det finns tillfällen när du som ställföreträdare behöver överförmyndarens tillstånd innan du agerar för din huvudman.

I förekommande fall ska du inkomma med en ansökan till överförmyndaren. Information om de olika åtgärderna finns i separata dokument.

Du behöver ansöka om tillstånd för att:

 • Ta ut pengar från spärrade konton
 • Köpa eller på annat sätt ta emot aktier
 • Placera pengar i försäkringar, exempelvis kapitalförsäkring
 • Köpa, ta emot, sälja eller inteckna fast egendom eller tomträtt
 • Köpa, ta emot, sälja eller pantsätta bostadsrätt
 • Låna ut huvudmannens egendom
 • Hyra ut huvudmannens fasta egendom eller bostadsrätt
 • Ta lån för huvudmannens räkning
 • Göra bodelning med anledning av skilsmässa
 • Göra ett arvskifte
 • Ge understöd till anhöriga