Gåvor

I vissa fall när det gäller gåvor ska speciella formkrav uppfyllas.