Borstakärrs våtmarker (Christinehof)

Borstakärrs våtmarker ligger i anslutning till Christinehofs slott och ingår i Christinehofs ekopark.

Våtmarkerna anlades bland annat med hjälp av medel från statens satsning på lokala naturvårdsprojekt under 2005-2006. Det var vanligt att våtmarker och diken torrlades för att skapa större jordbruksareal under 1800-talet. Sen dess har våtmarker blivit ganska ovanliga, därför är området idag värdefullt.

Djur- och växtliv

Öppna vattenspeglar, stundtals översvämmade naturbetesmarker, vattendrag och sumpiga skogar har på kort tid skapat livsrum för allehanda djur och växter. Cirka 320 olika växter har vid inventeringar noterats. Vanlig groda, åkergroda, lövgroda och vanlig padda etablerade sig snabbt i området. Svart stork, havsörn och fiskgjuse har också noterats. Området har kvickt även blivit en av Skånes artrikaste fladdermuslokaler med både vanliga och hotade arter.

Vandringsleder

På gångavstånd från slottet ligger Alunbrukets unika bruksmiljö och Verkeåns naturreservat med vidsträckta ädellövskogar att vandra i. Du kan vandra på spång över kärret och stanna till på en mindre öbildning där det är utmärkt att skåda fågel. Ibland syns havsörn i området, så glöm inte kikaren.

Det finns möjlighet för både kortare och längre promenader runt området. Vandringslederna Borstakärrs våtmarker (2,7 km) och Promenaden (3,6 km) passar dig som vill upptäcka områdets natur, byggnader och historia.

Vill du vandra längre kan välja Hallamöllaleden (8,5 km) och Fiskabäcksleden (12 km) som går österut mot Alunbruket, Hallamölla vattenfall, Verkafuret, Verkasjön och tillbaka till Christinehof.

Karta över vandringslederna Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Området ligger i anslutning till Christinehofs slott med goda parkeringsmöjligheter och hög tillgänglighet.