Nedrabyris

Denna gamla utmark till Nedraby och Benestad har en mager och stenig svårodlad jord.

De öppna hagmarkerna, betade under många år, håller idag på att växa igen. Stengärdsgårdar finns här gott om och kring dem växer stora gamla ekar och körsbär. Stengärdsgårdarna gör landskapet svårt att ta sig igenom. För att underlätta installerades på 80-talet övergångar som sedan dess har försummats.

I området kan man hitta orkidén Sankte Pers nycklar som växer på östra sidan. I väster ligger en liten sjö som heter Trollasjö.

Hitta hit

Området ligger ungefär två kilometer nordväst om Nedraby öster om väg 19, ungefär i höjd med Högestad. Området ligger nära Örups naturområden och Nedraby Vallamaderna.