Svältebackarna/Lings fälad

Mellan skogsområdena i norr och slättlandskapet i söder, mellan Mariavall och Bontofta, ligger Svältebackarna/Lings fälad.

Mellan skogsområdena i norr och slättlandskapet i söder, mellan Mariavall och Bontofta, ligger Svältebackarna/Lings fälad. Området består av betesmarker med små vattensamlingar i sumpkärrsmiljö. I området finns många stengärdesgårdar intill vilka solitära bokar och ekar växer. De södra delarna består huvudsakligen av steniga enefälader.

Hitta hit

Detta naturområde ligger precis väster om väg 19 ungefär mellan Skåne-Tranås och Brösarp. Man kan stiga av bussen, SkåneExpressen 4, vid hållplatsen ”Mariavalls kloster”. Därifrån är det ungefär en halvkilometer till naturområdet.