Tosterupsområdet

Skogsområdena runt Tosterups slott är värdefulla på grund av en lång kontinuitet, i synnerhet skogspartiet söder om slottet.

Det finns dokumentation från så tidigt som 1300-talet beträffande Tosterup. Sedan 1800-talet har familjen Ehrensvärd ägt slottet. Området ingår i riksintresset för naturvården.

Växt- och djurliv

Skogen domineras av bok men även ek och alm växer här. Väster om slottet går en bäckravin där en del äldre träd växer. I sjöarna häckar änder och krickor, och på våren förekommer det gott om paddor. I skogen lever kron- och dovhjort, rådjur och vildsvin. I området kan det även finnas havsörn som vintertid håller till vid de större vattendragen.

Hitta hit

Området ligger mitt på vägen mellan Svenstorp och Glemmingebro.