Sillarödsbäcken

Sillarödsbäcken ligger söder om Sillaröd och är omgiven av stenig terräng.

Området har gott om stengärdesgårdar med gamla ekar och bokar. I väster finner man fäladsmarker med solitära pelarenar. Längs bäcken går en rullstensås. Området är omgivet av åkermark och lövskog och i söder planterad granskog.

Växt- och djurliv

Här finns gott om buskar, t.ex. nypon, hagtorn och hägg, vilket gynnar fågellivet. På fälten växer pipdån, rödsvingel, prästkrage, brudbröd och en och annan orkidé.

Hitta hit

Området kan nås om man tar vägen söderut mot Lövestad från Sillaröd by. Området nås efter ca 1,5 kilometer.