Ullstorpskärret/Toarpskärret

Området har betats och brukats under lång tid. I omgivningarna har man funnit gamla boplatslämningar och gravar från järnåldern.

Ullstorpskärret/ Toarpskärret är ett Natura 2000-område. Det ingår dessutom inom riksintresset för naturvård.

Växtliv

Området består av rikkärr, kalkfuktängar och torrängar. Vilket har gett området en rik flora av bland annat olika orkidéer, örter och halvgräs - däribland majviva, kärrspira, tvåblad, kärrjohannesört, majnycklar och den sällsynta arten stor ögontröst. Många av arterna är rödlistade eller utrotningshotade.

Hitta hit

Detta område ligger strax söder om Örupsbäcken och Ullstorpsdalen och cirka en kilometer öster om byn Toarp.