Tunbyholmssjön

Denna grunda slättsjö är klassad som regionalt värdefull och har ett medeldjup på blott 0,6 meter.

Sjön ligger i närheten av Tunbyholms slott, en tvåvåningsbyggnad som har sitt ursprung från 1630-talet. I juni år 1749 besökte Carl von Linné slottet.

Växt- och djurliv

Norr om sjön växer skog och söder om ligger åkrar. Sjön är ett syndikatvatten och är inte öppet för fiske.

Hitta hit

Tunbyholmssjön nås genom att man svänger norrut strax innan Sillavadsån mitt på vägen mellan Onslunda och Gärsnäs.