Eljaröd – Nyhem

I en svagt kuperad, böljande miljö ligger dessa vackra, öppna hagmarker. I öster ligger produktionsgranskog.

I söder breder det odlade landskapet ut sig. Här finns gott om kulturlämningar i form av stengärdesgårdar där gamla ekar och körsbär har fått växa sig stora.

I Eljaröds byalags brydestuga beredde man förr i tiden lin. Att bråka lin är del av processen när man bereder linet. Ordet bråka kommer från braka eller bräcka vilket man i Skåne kallar bryda. Därför heter det brydestuga.

Hitta hit

Området ligger intill riksväg 19 öster om Eljaröd. Bussen SkåneExpressen 4 stannar vid hållplatsen ”Eljaröd väg 19 Nyhem”. Vid brydestugan finns bord och bänkar om man vill fika.